Bedroom-1  = 11′-5″x12′-0″  Bedroom-2  = 11′-9″x12′-0″ Drawing room  = 11′-9″x12′-5″ Dining room  = 15′-1″x9′-1″  Kitchen  = 11′-00″x10′-0″ Pooja Room  =8-5″x4′-0″ Common Toilet  = 8′-1″x4′-4″ Attached Toilet  = 8′-1″x4′-4″ Verandah  = 11′-0″x6′-0″

Bedroom-1  = 12′-0″x12′-0″ Bedroom-2  = 11′-2″x12′-0″ Drawing room  = 10′-9″x12′-6″ Dining room  = 12′-00″x11′-11″  Kitchen  = 12′-00″x8′-7″ Pooja Room  =7-3″x4′-0″ Toilet  = 7′-00″x5′-0″ Sitout  = 10′-9″x9′-4″